Élelmezésügy, mezőgazdaság és fogyasztóvédelem

Német-magyar agrárkapcsolatok

A német-magyar agrárkapcsolatok kitűnőek. Hagyományosan a kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi. A tisztán bilaterális kapcsolatok mellett fontos megemlíteni Németország és Magyarország szoros együttműködését EU-s szinten is.

Táplálkozás és biztonságos élelmiszerek

„Egészséges táplálkozás jóminőségű és biztonságos élelmiszerekkel” 

Mezőgazdaság és vidék

„Modern és nagy teljesítményekre képes. A német mezőgazdaságnak van jövője!”

Fogyasztóvédelem és a tájékozódáshoz való jog

„A fogyasztóvédelemnek meg kell teremtenie az átláthatóságot, gondoskodnia kell a jogbiztonságról és biztosítania kell az egészség védelmét.”

Európa és nemzetközi ügyek

„A mezőgazdaság Németországban – felkészült a nemzetközi piacra és versenyre”