Tovább javult a magyarországi német vállalatok üzleti optimizmusa

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) legfrissebb villámfelmérése szerint a hazánkban működő német érdekeltségű vállalatok jelenleg kitűnőnek értékelik gazdasági helyzetüket. A vállalatvezetők válaszai szinte valamennyi kérdésben még derűlátóbbak voltak, mint áprilisban, amikor a Kamara konjunktúra-felmérésének eredményei már igen derűlátó üzleti hangulatról tanúskodtak. A vállalati szférában tapasztalt jó hangulat egybecseng a német és a magyar gazdaságra vonatkozó legújabb előrejelzésekkel.

A DUIHK által megkérdezett mintegy 100 vállalat több mint kétharmada (68%-a) jónak tekinti saját üzleti helyzetét, mindössze három százalékuk értékelte azt rossznak. Ez az eredmény még a tavaszinál is érezhetően jobb (akkor 55 százaléknál állt a „jó”, és hét százaléknál a „rossz” válaszok aránya), egyúttal pedig ez a 2005 óta mért legjobb érték. Ugyanakkor nem csupán a jelenlegi helyzetet értékelik minden eddiginél jobbnak, hanem a következő 12 hónapra vonatkozó kilátásokat is: a válaszadók 52%-a számít saját helyzetének további javulására és csupán négy százaléka annak romlására. A DUIHK felmérései ebben a tekintetben sem mutattak soha ennél jobb arányt.
A jó hangulat természetesen legfőképpen a Magyarországon és a legfontosabb gazdasági partnernél, Németországban uralkodó kedvező gazdasági helyzeten alapul. A jelenlegi felmérésben a válaszadó vállalatok 35%-a számít a magyarországi konjunktúra javulására – ez pontosan megfelel a tavaszi aránynak –, miközben csupán három százalék számol a helyzet romlásával – a tavaszi tíz százalék után.

A DUIHK felmérésében a válaszadók több mint fele (56%) jelezte, hogy az előző időszakhoz mérve növelné beruházásait a következő tizenkét hónapban, 61%-uk pedig létszámbővítést tervez. A DUIHK eddigi felméréseiben soha nem mért még ilyen magas értéket ebben a két kérdésben.
A fejlesztési terveket mindazonáltal veszélyeztetheti néhány kockázati tényező. A megkérdezett vállalatvezetõk 75%-a a szakemberhiányt nevezte meg a következő 12 hónap egyik legnagyobb kockázatának, a második helyen 47%-os gyakorisággal pedig a bérköltség alakulásában látnak kockázatot, és csak ezt követõen szerepelnek olyan tényezők, mint a kereslet alakulása, a gazdaságpolitikai keretfeltételek vagy a jogbiztonság.

A felmérés valamennyi eredményét, további értékelésekkel, grafikonokkal és gazdasági elõrejelzésekkel a honlapunkon találja:
www.duihk.hu/hu/konjunktura

Tovább javult a magyarországi német vállalatok üzleti optimizmusa

Kompass liegt auf ausgedruckten Statistiken in Diagrammform