EU-támogatások Magyarországon

Magyarország kapta a GDP-hez viszonyítva a legtöbb EU-támogatást az unióban, 2014-ben (a GDP 5,64%-át), ugyanez a helyzet, ha az egy főre eső támogatást vizsgáljuk (575 euró).

A 2014-2020 közötti támogatási időszakban Magyarország az EU kohéziós politikája keretében hét operatív programot hajt végre. Ezeknek a programoknak a keretében összesen 21,9 milliárd eurót kap Magyarország.

Az EU-Bizottsággal megkötött partnerségi egyezményben az alábbi prioritásokat rögzítették:

 • A magyar gazdasági szektor versenyképességének erősítése;
 • A foglalkoztatás növelése a gazdasági fejlődés, oktatás és szociális politika révén;
 • Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése;
 • A társadalmi és demográfiai kihívások kezelése
 • Helyi és regionális fejlesztések megvalósítása a gazdasági növekedés támogatása érdekében.

Budapest - EU-Förderung Nagyítás (© picture alliance / ZB) A 2007-2013-as támogatási periódusban Magyarország a kohéziós politika keretében 25,3 milliárd eurónyi uniós támogatást kapott.

Az EU Regionális Fejlesztési Alapjának (EFRE) támogatásával Magyarország az alábbi eredményeket érte el:

 • 75.000 munkahely megteremtése;
 • Több mint 1250 újalapítású vállalat részére kezdősegítség;
 • Befektetési hitelek több mint 32.000 KKV számára
 • Több mint 3500 kutatási és fejlesztési projekt támogatása

Az EFRE-Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokkal lehetővé vált:

 • 400 km új út megépítése
 • 1700 km útfelújítás
 • A tömegközlekedés kiépítése és megújítása 4 millió ember számára.

Az Európai Szociális Alap (ESF) több mint 2 millió ember számára tett lehetővé képzéseket. 53.381 ember számára biztosították a lehetőséget, hogy szociális intézményekben támogassák a munkaerő-piacra való bejutásukat. A felsőoktatási intézmények számára hozzáférhető adatbázisok száma 14-ről 52-re nőtt, ez fontos a jövő szakembereinek képzése szempontjából. A fogyatékos tanulók integratív oktatása az elmúlt hét évben megkétszereződött. 1659 iskolában vezették be a kompetenciaalapú oktatás új programjait és módszereit. Az ESF erőteljesen támogatja a magyar közigazgatás modernizálását is.

Forrás: EU KOM, bpb