Dr. Kónya Imre kapta a Nemzetközi Adalbert-díjat

2017. december 8-án, a berlini Bellevue Kastélyban Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök a Nemzetközi Adalbert-díjat adományozta Dr. Kónya Imre volt magyar belügyminiszter részére a béke, a szabadság és az európai együttműködés terén szerzett érdemei elismeréseként.

Beszédében a szövetségi elnök méltatta Kónya Imre bátorságát és ügyességét a Független Jogász Fórumban és az Ellenzéki Kerekasztal tevékenységében, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, „hogy Magyarországról olyan impulzus indult el, amely messze túlmutatott hatásában országa határain; Adalbert-díj Nagyítás Prof. Hans Süssmuth (Adalbert-Stiftung), Kónya Katalin, Kónya Imre, Frank Walter Steinmeier szövetségi elnök, Henryk Muszynski érsek, Erdődy Gábor volt nagykövet (b-j) (© Adalbert-Stiftung/www.offenblen.de) ez volt az az impulzus, amely győzelemre segítette Európában a szabadságot és a demokráciát, és megváltoztatta földrészünket.”

A díjazott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán végezte tanulmányait, ezt követően ügyvédként tevékenykedett, majd 1988-ban megalapította a Független Jogász Fórumot, amelynek vezetője lett 1989-ben. Ebben a minőségében vezette az Ellenzéki Kerekasztal üléseit. A Kerekasztal politikai szándéknyilatkozatából nőtt ki 1989-ben a magyar alkotmány módosításáról folyó tárgyalássorozat.

Az Adalbert-alapítvány az Adalbert-díjat olyan személyiségeknek adományozza, akik kiemelkedő módon járultak hozzá egész Európa tartós egybenövéséhez, és kiváló érdemeket szereztek a nyugat- és közép-európai népek közötti jószomszédi kapcsolatok elmélyítése és ápolása terén.