Michael Roth, a Német Külügyminisztérium Európa-ügyi államminisztere megbeszélést folytatott Györkös Péter magyar nagykövettel Berlinben

Michael Roth a Német Külügyminisztérium Európa-ügyi államminisztere a következőket mondta Györkös Péter magyar nagykövettel 04.11-én a Német Külügyminisztériumban folytatott megbeszélése után:

"A magyar nagykövettel nyílt és baráti megbeszélést folytattunk. Ennek alkalmából kifejezésre juttattam aggodalmam a magyar felsőoktatási törvény módosítása miatt. Az új szabályozás közvetlenül a Central European University-t veszi célba. Ezért én is világosan kifejezésre juttattam, hogy ezt a rendkívüli eljárásban, sürgősséggel elfogadott törvénymódosítást értetlenül figyeljük. De az értetlenség nem jeleni azt, hogy hallgatunk. Európai partnerek között megvan annak a lehetősége, hogy nehéz témákról higgadtan beszélgessünk. Egymással és nem egymásról kell beszélnünk.

Közöltem a magyar nagykövettel, hogy őszinte aggodalommal tölt el minket sok dolog, ami jelenleg Magyarországon történik. Az Európai Unió mindenek előtt értékközösség, amely csak akkor működhet, ha mindenki következetesen tiszteli és óvja ezeket az értékeket. Látjuk, hogy Magyarország egyre erőteljesebben konfrontálódik az EU-val és annak intézményeivel, és nemzetközi téren is szembefordul az EU-konszenzussal. Magyarország az Európa Tanácsban is egyre inkább kerékkötőként jelenik meg emberi jogi kérdésekben, mint pl. LMBTI-témákban. A nemrég megszigorított magyar menekültügyi törvények egyértelműen kétségessé teszik azt, hogy a szabályozást összhangba lehet-e hozni az EU- és nemzetközi joggal. Azonban számomra nagyon fontos, hogy Magyarország megértse és átérezze, miért aggódunk. Ezt a célt szolgálta a mai megbeszélésünk.


Háttér:
Michael Roth államminiszter rendszeresen folytat megbeszélést EU-tagállamok nagyköveteivel. Az 04.11-i találkozóra a magyar nagykövettel e megbeszélések keretében került sor.