A kitelepítettekre emlékeztek Sopronban

A német szövetségi kormány kisebbségügyi megbízottja, Hartmut Koschyk Sopronba utazott, hogy részt vegyen a magyarországi németek kitelepítésének és elhurcolásának emléknapja alkalmából megtartott megemlékezésen

Sopronban rendezték meg ebben az évben a magyarországi németek kitelepítésére, kényszermunkájára és elhurcolására való megemlékezés központi rendezvényét. 2012-ben a Magyar Országgyűlés egységesen úgy döntött, hogy bevezeti a magyarországi németek kitelepítésének, kényszermunkájának és elhurcolásának emléknapját, az emléknapot először 2014-ben tartották meg. Sopron városát választották ebben az évben a központi megemlékezés helyszínéül, mivel Sopronban a kitelepítések előtt a német lakosok aránya 50% felett volt. Ezen kívül a város a magyarországi evangélikus egyház egyik központja, és a német kisebbség tagjai túlnyomó részben ennek az egyháznak a tagjai voltak. A soproni kitelepítési emlékműnél Nagyítás Fodor Tamás (b.), Frank Spengler, Heinek Ottó, Hartmut Koschyk, Soltész Miklós, Manfred Peter Emmes és Emmerich Ritter (© Copyright Büro Hartmut Koschyk MdB)

A magyarországi németek kitelepítésének és elhurcolásának 71. évfordulója alkalmából a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Konrad Adenauer Alapítvány 2017. január 19-én, Sopronban emlékszimpóziumot rendezett a „Németek Nyugat-Magyarországon” témában. A magyarországi németek parlamenti szóvivője, Ritter Imre, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi irodájának vezetője, Frank Spengler és a soproni Német Kisebbségi Önkormányzat vezetője, Krisch Magdolna köszöntője után a német szövetségi kormány a kitelepülők és a nemzeti kisebbségek ügyében illetékes megbízottja, Hartmut Koschyk nyitotta meg az eszmecserét. Koschyk többek között rámutatott a soproni evangélikus gyülekezet termeiben megrendezett szimpózium szimbolikus jelentőségére is, amellyel Luther Márton és az 500 évvel ezelőtt kezdődött reformáció előtt tisztelegnek a résztvevők. „Itt világosan látható, milyen nagyszerű lehetőségeik vannak az etnikai kisebbségeknek, hogy hidat verjenek és részt vegyenek az interkulturális és a vallások közötti cserében is. És a magyarországi németek evangélikus gyülekezetét különleges módon hatotta át ez a hozzájárulás. Itt is megmutatkozik az olyan alapértékek, mint a haza, identitás és hit különleges jelentősége, ezek harmonikus hármashangzatot alkotnak” – mondta a német kormány kisebbségügyi megbízottja.

Miután a jelenlévők ünnepélyesen megkoszorúzták a soproni kitelepítési emlékművet, az EMMI államtitkára, Soltész Miklós és a német szövetségi kormány a kitelepülők és a nemzeti kisebbségek ügyében illetékes megbízottja, Hartmut Koschyk, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának vezetője, Heinek Ottó ünnepi beszédet tartott. Sopron város polgármestere, Fodor Tamás is köszöntötte a megemlékezés vendégeit. Hartmut Koschyk elmondta, hogy a sokmilliónyi ember kitelepítése, amely a mélyen gyökerező közösségek, a szülőföld és sok esetben az életük elvesztését jelentette, nem állhat más tragédiák árnyékában. Sokkal inkább szükség van olyan rendezvényekre, mint a soproni megemlékezés, amely emlékezetünkbe idézi az elkövetett igazságtalanságot. „Csak ha tanulunk a történelemből, akkor tudjuk megakadályozni az ilyen szörnyűségek megismétlődését.”

Hartmut Koschyk meglátogatta a győri Audi Hungaria Iskolát

A megemlékezést megelőző napon a német kormánymegbízott felkereste a győri Audi Hungária Iskolát. Az iskola vezetőjével, Helmut Seilerrel, az Audi Hungaria személyzeti vezetőjével, Dr. Knáb Erzsébettel, aki maga is a német kisebbség tagja, és korábban a bajai Magyarországi Németek Kulturális Központját vezette, valamint az Audi Hungaria oktatási és tudományos együttműködését vezető Schubert Olíviával, aki a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának helyettes vezetője, megtett közös séta során Hartmut Koschyk tájékozódott az iskola fejlődéséről és munkájáról. Látogatás az Audi Iskolában Nagyítás Helmut Seiler (b.), Hartmut Koschyk ,Dr. Knáb Erzsébet, Frank Spengler és Schubert Olívia (© Copyright Büro Hartmut Koschyk MdB) A győri Audi Hungária Iskolát 2010-ben hozta létre közös projektként a bajai Magyarországi Németek Kulturális Központja, az Audi Hungaria Motor Kft. és Győr városa. 2013-ban az iskolát Németország elismerte magyarországi német tanítási rendszerű iskolaként. Az intézmény ezzel a több mint 140, külföldön működő német iskola hálózatának részévé vált. A különböző szinteken megvalósuló interkulturális érintkezés és a német nyelv támogatása az intézmény legfontosabb feladata. Jelenleg mintegy 500 diák tanul az 1-11 osztályokban, ill. az óvodában 50 magyar és német kisgyerek vesz részt egész napos óvodai foglalkozásokon.