Az „Albert Schweitzer Emlékérem” átadása

Hagyományosan a Nemzeti Gyásznap alkalmából nyújtja át a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség egyesület az „Albert Schweitzer Emlékérmet” elismerésként azoknak a személyeknek vagy intézményeknek, akik a hadisír-gondozás terén kimagasló érdemeket szereztek.

Ebben az évben két magyar állampolgár kapta meg ezt a kitüntetést. 2017.12.11-én a budapesti német nagykövet, Volkmar Wenzel a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség nevében a székesfehérvári Brotesser Zoltánnak és a veszprémi Simon Gyula Mátyás alezredesnek nyújtotta át az emlékérmet kiemelkedő érdemeik elismeréseként. A budapesti Német Nagykövetség dísztermében megrendezett ünnepélyes kitüntetés-átadón részt vett a német katonai attasé, Wolf Illner alezredes és Német Hadisírgondozó Népi Szövetség képviseletében Kovács Imre nyugalmazott ezredes is. 

Brotesser Zoltán különleges érdemeket szerzett a II. világháború áldozatai emlékére felállított két emlékmű restaurálása és újbóli elhelyezése terén, Simon Gyula Mátyás alezredes pedig a fiatalok és katonák német-magyar hadisírgondozó tevékenységét szervezte, támogatta, kísérte végig, és itt szerzett kimagasló érdemeket.