A nagykövet és a nagykövetség referatúrái

A nagykövet

Dr. Heinz-Peter Behr a Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete

Politikai referatúra

A politikai referatúra kapcsolódási pont a Németország és Magyarország közötti kétoldalú politikai kapcsolatok számára.

Jogi és konzuli referatúra

A jogi és konzuli referatúra - a jogi és gyakorlati lehetőségek keretén belül - szükség esetén tanácsadással és egyéb módon segíti a Magyarországon élő, vagy ideiglenesen itt tartózkodó német állampolgárokat. Továbbá magyar, valamint harmadik államok állandó jelleggel Magyarországon tartózkodó állampolgárai is igénybe vehetik a jogi és konzuli osztály szolgáltatásait.

Gazdasági referatúra

A nagykövetség ezen referatúrájának a feladata a német-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése és ápolása. 

Élelmezésügyi, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi referatúra

Az élelmezésügyért, mezőgazdaságért és fogyasztóvédelemért felelős referatúra figyelemmel kíséri és elemzi a magyar élelmezésügyi-, agrár- és fogyasztóvédelmi politikát. Képviseli ezen területek német álláspontját és próbálja azok támogatásáról a magyar felet meggyőzni.

Tudományos Referatúra

A tudományos referens feladatai közé tartozik mindenek előtt a magyarországi tudományos-technikai valamint kutatási, technológiai és környezetpolitikai fejlemények figyelemmel kísérése és elemzése. 

Kulturális és oktatási referatúra

A kulturális és oktatási referatúra elősegíti és koordinálja a Magyarországgal való kulturális és oktatási cserét, és támogatja a Magyarországon tevékenykedő német kulturális és oktatási intézményeket, különösen a Goethe Intézetet, a budapesti Német Iskolát, a kiküldött német tanárokat és a Németországi Felsőoktatási Csereszolgálatot (DAAD). 

Sajtóreferatúra

A sajtóreferatúra felelős a sajtó- és PR-tevékenységért. Célja, hogy általános tájékoztatást adjon a szövetségi kormány politikájáról és a németországi vonatkozású politikai témákról. A sajtóreferens egyúttal a nagykövetség szóvivője is, jó kapcsolatokat tart fenn a magyar nyomtatott és elektronikus médiával, a Magyarországon megjelenő német nyelvű újságokkal, valamint a német média Magyarországra akkreditált tudósítóival.

Katonai attaséstáb

A katonai attaséstáb a kapcsolattartási pont a Németországi Szövetségi Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és Magyarország Honvédelmi Minisztériuma között.

Nyílt Nap

2014. május 17-én, a „Határnyitás és a Fal leomlásának 25. évfordulója” jegyében Nyílt Napot tartott a budapesti Német Nagykövetség. Több száz látogató élt a lehetőséggel, hogy tájékozódjon a nagykövetség különböző feladatköreiről, részt vegyen egy rövid vezetésen a nagykövetség épületében vagy játékos kvízzel tesztelje tudását Németországról.

Korrupciómegelőzés

A szövetségi közigazgatás 2004. július 30-án kelt korrupciómegelőzéssel foglalkozó irányelve meghatározza a Német Külügyminisztériumban és a külképviseleteken a korrupcióellenes harc feladatainak jogi keretét. Az irányelv célja, hogy érthetően és lehetőleg kevés szabályzással zsinórmértéket nyújtson a feddhetetlen, becsületes és átlátható közigazgatási cselekvésekhez.