Vízummal kapcsolatos információk

A nagykövetség vízumosztálya a nemzetközi és a nemzeti jog előírásainak megfelelően bocsát ki vízum formájában beutazási engedélyeket a Németországi Szövetségi Köztársaság területére.

Vízumkötelezettség/vízummentesség: A nem EU-államokból érkező külföldiek németországi tartózkodása alapvetően teljeskörűen vízumköteles.

Magyarország 2007. december 21-i schengeni csatlakozása után ezeknek a személyeknek mindazonáltal nincs szükségük vízumra, ha birtokában vannak magyarországi tartózkodási engedélynek és nem kívánnak félévente 90 napnál több időt eltölteni Németországban ill. ott nem akarnak keresőtevékenységet folytatni. Minden más tartózkodási cél továbbra is vízumköteles.

A 90 napot meg nem haladó látogatási célú tartózkodáshoz azon államok polgárainak sincs szüksége vízumra, amelyek számára az Európai Unió megszüntette a vízumkötelezettséget.

Az illetékesség szabályozása: a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetségén kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (azaz magyar tartózkodási engedéllyel) rendelkező személyek nyújthatnak be vízum iránti kérelmet. Ez akkor is érvényes, ha a saját országba való visszatérés jelentős időbeli vagy pénzügyi ráfordítással járna. Akkkor beszélünk állandó magyarországi lakhelyről, ha a jogos tartózkodás legalább hat hónapos időtartamú.

Nyitvatartási idő: Vízumkérelmeket hétfőtől péntekig 09.00-12.00 óráig lehet benyújtani.

Személyesen történő kérelem benyújtás: A vízumkérelmeket alapvetően személyesen kell benyújtani.

Kiskorúak: A kiskorúak vízumkérelmét kizárólag a törvényes képviselőjük nyújthatja be. Házasságból született gyermek esetén mindkét szülő együtt. Amennyiben csak az egyik szülő jelenik meg, akkor be kell mutatnia a másik szülő írásos, közjegyzö által hitelesített egyetértési nyilatkozatát az útlevelének másolatával együtt.

Amennyiben csak az egyik szülő a gyermek törvényes képviselője, akkor azt a szülői felügyeleti jogot megállapító bírósági döntéssel vagy – nem házasságból született gyermek esetében – a születési anyakönyvi kivonattal kell igazolni.
A törvényes képviselő beleegyezésének bemutatása nélkül kiskorúak részére a vízum kiállítása nem lehetséges.

Illetékek: A vízumok alapvetően díjkötelesek. A hosszútávú vízum költsége 60,- euró, amelyet teljes összegben forintban kell fizetni a kérelem benyújtásánál (a nagykövetség pénzügyi részlegének mindenkori érvényes árfolyama alapján). Kiskorúak a normál díjösszeg felét fizetik. Ezen felül a vízumkérelem feldolgozásával keletkező költségekkel kapcsolatban kiróható egy ú.n. költségátalány. Különleges esetekben (pl. bizonyos intézmények ösztöndíjai esetében) a vízum díjmentes.

Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság határőrizeti szervei különleges körülmények felmerülése esetén az érvényes vízummal vagy alapvetően vízummentességgel rendelkező külföldieknek is megtilthatják a Szövetségi Köztársaság területére való beutazást. Ez különösen azokra az esetekre vonatkozik, ha felmerül annak a gyanúja, hogy a vízumot csalárd módon, hamis vagy félrevezető adatok közlésével szerezték meg, valamint ha kétség merül fel a tekintetben, hogy az adott személy megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezik, hogy fedezni tudja németországi tartózkodásának költségeit.

Vízum

Antragsformular Schengenvisum

Útlevélképek

2006 január óta a német útlevelekbe csak biometrikus kritériumoknak megfelelő útlevélképek kerülhetnek. Ezeknek a fényképeknek az a jellegzetességük, hogy egyértelműen elő van írva a méretük, a képen a fejtartás és az arckifejezés. Különösen fontos a képélesség, kontraszt, megvilágítás és háttér. A biometrikus kritériumoknak megfelelő útlevélképekre vonatkozó előírások megtalálhatók a www.bundesdruckerei.de internetes oldalon, német és angol nyelven.

A Német Nagykövetségen 2.000.- Ft ellenében lehetőség van biometrikus fotó készítésére.