Nyugdíjjal kapcsolatos információk

1. Nyugdíjjal kapcsolatos információk

A német szövetségi kormány a következő hetekben olyan törvénytervezetet terjeszt be, amely lehetővé teszi, hogy a Gettóbeli foglalkoztatásból eredő nyugellátás kifizethetőségéről szóló törvény (ZRBG) szerint, 1997 júliusi nyugdíjkezdettel, valamennyi, a  gettóbiztosítási időkkel kapcsolatos  nyugellátás  kifizetésre kerül,  ha ebben az időpontban fennálltak az igénylés előfeltételei.

ZRBG törvénymódosítás - FAQ-Gyakran Feltett Kérdések [pdf, 105.84k]

2. Juttatás korábbi német polgári munkaszolgálatosok számára

A német Bundestag költségvetési bizottsága 2016. július 6-án jóváhagyta az egykori német kényszermunkásoknak járó juttatásról szóló irányelvet (ún. ADZ-elismerési irányelv). Eszerint az érintett személyek a kényszermunkásként  elszenvedett sorsukért egyszeri, szimbolikus összegű pénzügyi kártérítést kaphatnak 2500 € összegben. A juttatás odaítélésének részletes feltételeit az ADZ-elismerési irányelv tartalmazza, amely a Szövetségi Közlönyben  történő közzétételét követően online is elérhető a www.bva.bund.de/zwangsarbeiter honlapon.

Az ADZ-elismerési irányelv 2016. augusztus 1-én lép hatályba. Az irányelvet a Szövetségi Közigazgatási Hivatal ülteti át a gyakorlatba. A pályázati űrlapot magyarázó jegyzetekkel angol, lengyel, román és orosz nyelven lehet letölteni a Szövetségi Közigazgatási Hivatal honlapjáról 2016. augusztus 1. után: www.bva.bund.de/zwangsarbeiter További információk erről a témáról már most is elérhetőek ezen a honlapon.

Egykori zsidó üldözöttek kárpótlása

Az úgynevezett 2-es cikkely szerinti megállapodás 2012. november 15-i aláírásával a Szövetségi Pénzügyminisztérium és a Conference on Jewish Material Claims Against Germany (röviden: JCC vagy Claims Conference) megteremtette az alapját egykori zsidó üldözöttek számára az egyszeri kifizetés, illetve a rendszeres nyugdíjfolyósítás kérelmezésének.

Holocaust Era Assets Conference

A prágai holokauszt-konferencia elfogadta a terezíni nyilatkozatot

A 2009. június 26-30. között Prágában megrendezésre került holokauszttal foglalkozó konnferencián 46 állam vett részt. Az 1998-as washingtoni konferencia utókonferenciáján a résztvevők a kárpótlással kapcsolatos kérdések mellett a holokauszt túlélőinek szociális helyzetéről és a holokauszttal kapcsolatos ismeretek terjesztéséről, valamint az emlékek megőrzéséről is folytattak eszmecserét. A konferencia eredményeit a résztvevők a "Terezíni nyilatkozatban" rögzítették.

Új ítéletek születtek az egykor gettóban foglalkoztatottak nyugdíjigényeire vonatkozóan

A német szövetségi szociális bíróság több ítéletben új mércét állított fel a gettóban töltött munkaidő elismerésében. Ezek a változások azt eredményezhetik, hogy a nemzeti szocializmus azon üldözöttei, akiknek a kérvényét a múltban elutasították vagy akik eltekintettek kérvényük benyújtásától, a ZRBG (A gettóbeli foglalkoztatásból eredő nyugellátás kifizethetőségéről szóló törvény) szerint most kaphatnak nyugdíjat.

Az alábbi tájékoztatóban további információ található:

A gettó-munka elismerése

A német szövetségi kormány 2007. szeptember 19-én elfogadott egy irányelvet, amely alapján a nemzeti szocialismus üldözöttjei a gettóban végzett munkáért egy egyszeri, 2.000 euró nagyságú kárpótlást kapnak. További információ az alábbi tájékoztatóban található. 

Az irányelv végrehajtásával megbízott Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen hivatal honlapján található többek között a kérvényezéshez szükeges nyomtatvány.

Nyugdíj

rente