Vámügyi előírások

Sok utazással kapcsolatban – legyen az nyaralás vagy üzleti út – fontos, hogy az utazó ismerje az érvényben lévő vámelőírásokat.

A Németországra és az EU-ra vonatkozó vámelőírásokról a német Pénzügyminisztérium az „Utazóidő – az Önök útja a vámon keresztül” c. kiadványban ad tájékoztatást, többek között az alábbi kérdésekben:

- Európa és a vám
- A szabadság megkezdése
- Utazás az Európai Unión kívül
- Utazás az Európai Unión belül
- Tudnivalók azokról utazásokról magunkkal hozott tárgyakról, amelyekre behozatali tilalmak vagy -korlátozások vonatkoznak (állatok és növények, kábítószerek, fegyverek, készpénzellenőrzés)
- Vámszolgálatok címei

A Magyarországra vonatkozó vámelőírásokról a magyar Vám- és Pénzügyőrség ad tájékoztatást.

Vámügyi előírások

Spürhund des Zolls bei der Arbeit