10 000 EUR vagy azt meghaladó összeggel utazik? Ne felejtsen el erről nyilatkozni!

Minden olyan, az Európai Közösségbe belépő, vagy a Közösséget elhagyó utazó, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről a 2007. június 15-étől hatályos 1889/2005/EK rendelettel összhangban a vámhatóságának nyilatkozatot tenni. Ezen intézkedés bevezetésének célja az Európai Unió biztonságának megszilárdítása, a bűnüldözés céljainak hatékony szolgálata, valamint a pénzmosás, terrorizmus és egyéb bűncselekmények elleni fellépés támogatása.

Kinek kell nyilatkozatot tennie?

Mindenkinek, aki a külső ellenőrzési pontokon át belép a Közösségbe vagy elhagyja azt, ha:

  • 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénz van nála;
  • vagy ennek megfelelő értékű készpénz más pénznemben, ill. könnyen átváltható eszközök (kötvény, részvény, utazási csekk stb.) formájában

Hol kell nyilatkozatot tenni?

A nyilatkozatot annak az ellenőrzési pontnak a vámhatósága (vagy egyéb illetékes hatóság) előtt kell tenni, ill. annak kell benyújtani, ahol belépett az Európai Unióba, vagy ahol elhagyta azt.

Miért kell nyilatkozatot tennie?

annak érdekében, hogy  a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és egyéb hasonló törvényellenes tevékenységek elleni fellépéshez a törvénytelen pénzeszközök mozgatásának megakadályozásával hozzájáruljon;

  • az új európai uniós jogszabály betartása érdekében,valamint
  • a jogszabály be nem tartása miatti szankciók elkerülése érdekében.

Mi történik, ha nem tesz nyilatkozatot vagy hamis adatokat tüntet fel?

  • A készpénzt lefoglalhatják vagy visszatarthatják; valamint
  • szankciókat hozhatnak Ön ellen.

Ügyeljen arra, hogy bizonyos tagállamokban emellett a Közösségen belüli készpénzforgalomra vonatkozó külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások léteznek. Az európai uniós szabályozás mellett ezen előírások is alkalmazhatók.

Ezen kívül minden olyan személynek, aki összesen 10.000 € vagy annál több értékű készpénzt vagy azzal egyenértékű fizetőeszközt tart magánál és valamelyik EU-tagállamból Németországba utazik vagy Németországból valamely másik EU-tagállamba lép be, köteles a be- ill. kiutazáskor erről az összegről az ellenőrzést végző hatóság tisztviselőinek kérésére szóbeli nyilatkozatot tenni. Amennyiben ezt nem teszi meg vagy hamis nyilatkozatot tesz, pénzbírság szabható ki.