Öröklés

A Nagykövetség Jogi és Konzuli Osztálya a konzuli törvény (KonsG) alapján bizonyos mértékű közjegyzői feladatokat is ellát, de – ellentétben a német közjegyzőkkel és hagyatéki bíróságokkal – nem köteles okiratba foglalni az örökösödési bizonyítvány iránti kérelmeket. Kérjük, az alábbi tájékoztató alapján tájékozódjék, hogy a német hagyatéki bíróság számára benyújtandó kérelem okiratba foglalása a Nagykövetségen egyáltalán szükséges-e.