Elismerési juttatások volt kényszermunkásoknak: a kérelmezési időszak 2017.12.31-én véget ér!

A volt német kényszermunkások 2017.12.31-ig még benyújthatják igényüket az egyszeri, 2.500,- euró nagyságú elismerési juttatás iránt, amennyiben igazolni tudják, vagy hitelesen beszámolnak arról, hogy valamilyen külföldi hatalom civil állampolgárként hadi vagy a háború következményeivel összefüggő kényszermunkára hurcolta el őket. A részletes feltételeket az úgy nevezett ADZ-elismerési irányelv szabályozza. A kérvényt legkésőbb 2017.12.31-ig, a Szövetségi Közigazgatási Hivatalhoz/ Bundesverwaltungsamt, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm, kell benyújtani. A törvényi feltételekkel és eljárással kapcsolatos további információk megtalálhatóak a www.bva.bund.de/zwangsarbeiter , oldalon, oroszul, lengyelül, románul és magyarul is. Felvilágosítást a Szövetségi Közigazgatási Hivatal a +49 (0)22899358-9800 telefonszámon is ad.

Nyugdíjjal kapcsolatos információk

Nyugdíjjal, juttatásokkal, kárpótlásokkal kapcsolatos információk