A reformáció 500 éves jubileuma – záró ünnepség Wittenbergben

Ünnepi istentisztelettel és hivatalos ünnepséggel zárult 2017. október 31-én Wittenbergben a reformációs jubileum.

A reformáció 500. évfordulója felé vezető úton 2008-ban nyitották meg Németországban a Luther-évtizedet, amelyet a Németországi Evangélikus Egyház (EKD) és állami intézmények közösen terveztek és szerveztek meg. A reformáció világtörténelmi jelentőségű esemény, amely kontinenseken átnyúlóan éreztette hatását. A nagy reformátorok – Luther, Melanchthon, Zwingli, Kálvin és mások – a vallás- és a szellemtörténet nagy kultúraalakító ötletadói közé tartoznak, akik politikai hatást is gyakoroltak.

A Luther-évtized lezárásaként különösen 2017-ben a német állam és az egyház szorosan együttműködve állították a reformációt és a történelemre és a kultúrára gyakorolt hatásait a figyelem középpontjába. A német Bundestag a reformáció 500. évfordulóját „világrangú eseményként“ méltatta.  A reformáció összállami és nemzetközi jelentősége miatt a német szövetségi kormány úgy döntött, hogy az egyházi és a társadalmi aktivitást kiegészítve szerepet vállal az eseményekben. 2017. október 31-én, a reformáció napján, számos vendég vett részt a politikai, egyházi, kulturális és társadalmi élet szereplői közül a Wittenbergben szervezett ünnepi istentiszteleten és az azt követő hivatalos ünnepségen. Angela Merkel szövetségi kancellár ünnepi beszédében a tolerancia fontosságát hangsúlyozta. A meghívottak közül Áder János magyar köztársasági elnök mondott beszédet.